Co en Co2 meting

Het is belangerijk om te werken of te leren in een goed binnenklimaat, het verhoogd de prestaties op de werkvloer en in scholen.

Een te hoog CO2 waarde in een gebouw kan leiden tot:

  • Hoofdpijn, vermoeidheid en sufheid
  • Concentratie problemen
  • Geurhinder
  • Slijmvliesirritaties

Wij kunnen voor u CO2 controleren over langere termijn door middel van dataloggers. Het is voor gebouwen noodzakelijk dat er goed wordt geventileerd. Het is daarom belangerijk dat op kantoren en in scholen een goed binnenklimaat heerst.

Wij kunnen uw technische installatie goed inregelen, zodat het ziekteverzuim omlaag kan en werkprestaies worden beter en het energieverbruik kunnen naar beneden.

Enkele voordelen op een rij.

  1. Betere werkprestaies
  2. Betere leerprestaies
  3. Lager ziekteverzuim
  4. Lager energieverbruik
  5. Installaties beter ingeregeld en zuiniger