Temperatuur en luchtvochtigheidsmeting

Wij kunnen in overleg met u meetapparatuur plaatsen om metingen uit te voeren, in kantoren en scholen om problemen naar voren te halen. Zodat wij oplossingen kunnen aandragen in de regeling of installatie, en om de problemen op te lossen.

Wij maken uw binnenklimaat en energieverbruik inzichtelijk d.m.v. diverse meetapparatuur , zo kunnen wij zien hoe het is gesteld met uw binnenklimaat wij meten temperatuur, relatieve vochtigheid, CO2, licht, geluid.

Zo kunnen wij uw technische installatie goed inregelen, zodat het ziekteverzuim omlaag kan en werkprestaties worden beter en het energieverbruik kunnen naar beneden.

Enkele voordelen op een rij.

  1. Betere werkprestaies
  2. Betere leerprestaies
  3. Lager ziekteverzuim
  4. Lager energieverbruik
  5. Installaties beter ingeregeld en zuiniger