NEN 3140 keuringen Arbeidsmiddelen

Het NEN 3140 keuren van elektrische arbeidsmiddelen en handgereedschappen is een wettelijke verplichting sinds 1998. De NEN 3140 keuringen kunnen door ons worden uitgevoerd.

Ook in de VCA checklijst is de jaarlijke keuringsplicht van elektrische arbeidsmiddelen, handgereedschappen en machines opgenomen.

Wat wordt er gekeurd?
Inregeltechniek Drachten keurt alle elektrische handgereedschappen. Hieronder vallen; boormachines, kabelhaspels, acculaders enz.

Hoe vaak moet de keuring plaatsvinden?
Het is gebruikelijk de keuring elk jaar plaats te laten vinden. Hier kan echter van af worden geweken.
Inregeltechniek Drachten kan u daar over informeren en een risico analyse uitvoeren.

Hoe wordt er gekeurd?
De inspectie/keuring van de gereedschappen bestaat uit twee onderdelen: Een visuele inspectie en een meting of beproeving.

Wij kunnen op locatie bij u komen , zelfs op avond of zaterdagen.

Heeft u nog vragen?

Aarzel niet en bel gerust Tel: 0653880963